q'ara chupa

q'ara chupa - Quechua

Noun

q'ara chupa

  1. opossum

Declension

singular plural
nominative q'ara chupa q'ara chupakuna
accusative q'ara chupata q'ara chupakunata
dative q'ara chupaman q'ara chupakunaman
genitive q'ara chupap q'ara chupakunap
locative q'ara chupapi q'ara chupakunapi
terminative q'ara chupakama q'ara chupakunakama
ablative q'ara chupamanta q'ara chupakunamanta
instrumental q'ara chupawan q'ara chupakunawan
comitative q'ara chupantin q'ara chupakunantin
abessive q'ara chupannaq q'ara chupakunannaq
comparative q'ara chupahina q'ara chupakunahina
causative q'ara chuparayku q'ara chupakunarayku
benefactive q'ara chupapaq q'ara chupakunapaq
associative q'ara chupapura q'ara chupakunapura
distributive q'ara chupanka q'ara chupakunanka
exclusive q'ara chupalla q'ara chupakunalla
ñuqap (my) singular plural
nominative q'ara chupay q'ara chupaykuna
accusative q'ara chupayta q'ara chupaykunata
dative q'ara chupayman q'ara chupaykunaman
genitive q'ara chupaypa q'ara chupaykunap
locative q'ara chupaypi q'ara chupaykunapi
terminative q'ara chupaykama q'ara chupaykunakama
ablative q'ara chupaymanta q'ara chupaykunamanta
instrumental q'ara chupaywan q'ara chupaykunawan
comitative q'ara chupaynintin q'ara chupaykunantin
abessive q'ara chupayninnaq q'ara chupaykunannaq
comparative q'ara chupayhina q'ara chupaykunahina
causative q'ara chupayrayku q'ara chupaykunarayku
benefactive q'ara chupaypaq q'ara chupaykunapaq
associative q'ara chupaypura q'ara chupaykunapura
distributive q'ara chupayninka q'ara chupaykunanka
exclusive q'ara chupaylla q'ara chupaykunalla
qampa (your) singular plural
nominative q'ara chupayki q'ara chupaykikuna
accusative q'ara chupaykita q'ara chupaykikunata
dative q'ara chupaykiman q'ara chupaykikunaman
genitive q'ara chupaykipa q'ara chupaykikunap
locative q'ara chupaykipi q'ara chupaykikunapi
terminative q'ara chupaykikama q'ara chupaykikunakama
ablative q'ara chupaykimanta q'ara chupaykikunamanta
instrumental q'ara chupaykiwan q'ara chupaykikunawan
comitative q'ara chupaykintin q'ara chupaykikunantin
abessive q'ara chupaykinnaq q'ara chupaykikunannaq
comparative q'ara chupaykihina q'ara chupaykikunahina
causative q'ara chupaykirayku q'ara chupaykikunarayku
benefactive q'ara chupaykipaq q'ara chupaykikunapaq
associative q'ara chupaykipura q'ara chupaykikunapura
distributive q'ara chupaykinka q'ara chupaykikunanka
exclusive q'ara chupaykilla q'ara chupaykikunalla
paypa (his/her/its) singular plural
nominative q'ara chupan q'ara chupankuna
accusative q'ara chupanta q'ara chupankunata
dative q'ara chupanman q'ara chupankunaman
genitive q'ara chupanpa q'ara chupankunap
locative q'ara chupanpi q'ara chupankunapi
terminative q'ara chupankama q'ara chupankunakama
ablative q'ara chupanmanta q'ara chupankunamanta
instrumental q'ara chupanwan q'ara chupankunawan
comitative q'ara chupanintin q'ara chupankunantin
abessive q'ara chupanninnaq q'ara chupankunannaq
comparative q'ara chupanhina q'ara chupankunahina
causative q'ara chupanrayku q'ara chupankunarayku
benefactive q'ara chupanpaq q'ara chupankunapaq
associative q'ara chupanpura q'ara chupankunapura
distributive q'ara chupaninka q'ara chupankunanka
exclusive q'ara chupanlla q'ara chupankunalla
ñuqanchikpa (our(incl)) singular plural
nominative q'ara chupanchik q'ara chupanchikkuna
accusative q'ara chupanchikta q'ara chupanchikkunata
dative q'ara chupanchikman q'ara chupanchikkunaman
genitive q'ara chupanchikpa q'ara chupanchikkunap
locative q'ara chupanchikpi q'ara chupanchikkunapi
terminative q'ara chupanchikkama q'ara chupanchikkunakama
ablative q'ara chupanchikmanta q'ara chupanchikkunamanta
instrumental q'ara chupanchikwan q'ara chupanchikkunawan
comitative q'ara chupanchiknintin q'ara chupanchikkunantin
abessive q'ara chupanchikninnaq q'ara chupanchikkunannaq
comparative q'ara chupanchikhina q'ara chupanchikkunahina
causative q'ara chupanchikrayku q'ara chupanchikkunarayku
benefactive q'ara chupanchikpaq q'ara chupanchikkunapaq
associative q'ara chupanchikpura q'ara chupanchikkunapura
distributive q'ara chupanchikninka q'ara chupanchikkunanka
exclusive q'ara chupanchiklla q'ara chupanchikkunalla
ñuqaykup (our(excl)) singular plural
nominative q'ara chupayku q'ara chupaykukuna
accusative q'ara chupaykuta q'ara chupaykukunata
dative q'ara chupaykuman q'ara chupaykukunaman
genitive q'ara chupaykupa q'ara chupaykukunap
locative q'ara chupaykupi q'ara chupaykukunapi
terminative q'ara chupaykukama q'ara chupaykukunakama
ablative q'ara chupaykumanta q'ara chupaykukunamanta
instrumental q'ara chupaykuwan q'ara chupaykukunawan
comitative q'ara chupaykuntin q'ara chupaykukunantin
abessive q'ara chupaykunnaq q'ara chupaykukunannaq
comparative q'ara chupaykuhina q'ara chupaykukunahina
causative q'ara chupaykurayku q'ara chupaykukunarayku
benefactive q'ara chupaykupaq q'ara chupaykukunapaq
associative q'ara chupaykupura q'ara chupaykukunapura
distributive q'ara chupaykunka q'ara chupaykukunanka
exclusive q'ara chupaykulla q'ara chupaykukunalla
qamkunap (your(pl)) singular plural
nominative q'ara chupaykichik q'ara chupaykichikkuna
accusative q'ara chupaykichikta q'ara chupaykichikkunata
dative q'ara chupaykichikman q'ara chupaykichikkunaman
genitive q'ara chupaykichikpa q'ara chupaykichikkunap
locative q'ara chupaykichikpi q'ara chupaykichikkunapi
terminative q'ara chupaykichikkama q'ara chupaykichikkunakama
ablative q'ara chupaykichikmanta q'ara chupaykichikkunamanta
instrumental q'ara chupaykichikwan q'ara chupaykichikkunawan
comitative q'ara chupaykichiknintin q'ara chupaykichikkunantin
abessive q'ara chupaykichikninnaq q'ara chupaykichikkunannaq
comparative q'ara chupaykichikhina q'ara chupaykichikkunahina
causative q'ara chupaykichikrayku q'ara chupaykichikkunarayku
benefactive q'ara chupaykichikpaq q'ara chupaykichikkunapaq
associative q'ara chupaykichikpura q'ara chupaykichikkunapura
distributive q'ara chupaykichikninka q'ara chupaykichikkunanka
exclusive q'ara chupaykichiklla q'ara chupaykichikkunalla
paykunap (their) singular plural
nominative q'ara chupanku q'ara chupankukuna
accusative q'ara chupankuta q'ara chupankukunata
dative q'ara chupankuman q'ara chupankukunaman
genitive q'ara chupankupa q'ara chupankukunap
locative q'ara chupankupi q'ara chupankukunapi
terminative q'ara chupankukama q'ara chupankukunakama
ablative q'ara chupankumanta q'ara chupankukunamanta
instrumental q'ara chupankuwan q'ara chupankukunawan
comitative q'ara chupankuntin q'ara chupankukunantin
abessive q'ara chupankunnaq q'ara chupankukunannaq
comparative q'ara chupankuhina q'ara chupankukunahina
causative q'ara chupankurayku q'ara chupankukunarayku
benefactive q'ara chupankupaq q'ara chupankukunapaq
associative q'ara chupankupura q'ara chupankukunapura
distributive q'ara chupankunka q'ara chupankukunanka
exclusive q'ara chupankulla q'ara chupankukunalla
Meaning and Definition of q'ara chupa
© 2022 WordCodex