๐‘†ข

𑆢 - Translingual

Letter

𑆢 (da)

𑆢 - Kashmiri

Pronunciation

  • (letter name): IPA: /dadaw da/
  • (phoneme): IPA: /da/

Letter

𑆢 (da)

  1. the twelfth consonant in the Sharada script.

𑆢 - Sanskrit

Pronunciation

  • (letter name):
  • (Vedic) IPA: /d̪ɐ.d̪ɐʋ d̪ɐ/
  • (Classical) IPA: /ˈd̪ɐ.d̪ɐʋ d̪ɐ/
  • (phoneme):
  • (Vedic) IPA: /d̪ɐ/
  • (Classical) IPA: /d̪ɐ/

Letter

𑆢 (transliteration needed)

  1. the eighteenth consonant in the Sharada script.
Meaning and Definition of ๐‘†ข
ยฉ 2022 WordCodex