ก - Translingual

Letter

 1. Ka, the 1st letter of the Thai alphabet.

ก - Pali

Alternative forms

 • ka (Latin script)
 • 𑀓 (Brahmi script)
 • (Devanagari script)
 • (Bengali script)
 • (Sinhalese script)
 • က or (Burmese script)
 • กะ (Thai script)
 • (Tai Tham script)
 • or ກະ (Lao script)
 • (Khmer script)
 • 𑄇 (Chakma script)

Pronoun

 m

 1. Thai script form of ka (who (m.))

Declension

Case \ NumberSingularPlural
Nominative (first)โก (ko)เก (ke)
Accusative (second)กํ (kaṃ)เก (ke)
Instrumental (third)เกน (kena)เกหิ (kehi) or เกภิ (kebhi)
Dative (fourth)กสฺส (kassa) or กิสฺส (kissa)เกสํ (kesaṃ) or เกสานํ (kesānaṃ)
Ablative (fifth)กสฺมา (kasmā) or กิสฺมา (kismā)เกหิ (kehi) or เกภิ (kebhi)
Genitive (sixth)กสฺส (kassa) or กิสฺส (kissa)เกสํ (kesaṃ) or เกสานํ (kesānaṃ)
Locative (seventh)กสฺมิํ (kasmiṃ) or กมฺหิ (kamhi) or กิสฺมิํ (kismiṃ) or กิมฺหิ (kimhi)เกสุ (kesu)

Pronoun

 n

 1. Thai script form of ka (what)

Declension

Case \ NumberSingularPlural
Nominative (first)กิํ (kiṃ)กานิ (kāni)
Accusative (second)กิํ (kiṃ)กานิ (kāni)
Instrumental (third)เกน (kena)เกหิ (kehi) or เกภิ (kebhi)
Dative (fourth)กสฺส (kassa) or กิสฺส (kissa)เกสํ (kesaṃ) or เกสานํ (kesānaṃ)
Ablative (fifth)กสฺมา (kasmā) or กิสฺมา (kismā)เกหิ (kehi) or เกภิ (kebhi)
Genitive (sixth)กสฺส (kassa) or กิสฺส (kissa)เกสํ (kesaṃ) or เกสานํ (kesānaṃ)
Locative (seventh)กสฺมิํ (kasmiṃ) or กมฺหิ (kamhi) or กิสฺมิํ (kismiṃ) or กิมฺหิ (kimhi)เกสุ (kesu)

Suffix

 1. -er (one who does something)

ก - Thai

Pronunciation

Orthographic k
Phonemic
กอ k ɒ
กอ ไก่ k ɒ    ai k ˋ
RomanizationPaiboongɔɔgɔɔ gài
Royal Institutekoko kai
(standard) IPA/kɔː˧/(R)/kɔː˧.kaj˨˩/(R)
Homophones
edit
ก. กอ
Audio

Letter

(gɔɔ)

 1. gɔɔ gài (ไก่), the first consonant letter of the Thai alphabet

Usage notes

 • This letter belongs to the Thai mid-consonant class
Meaning and Definition of ก
© 2022 WordCodex