Ę

Ę - Translingual

Letter

Ę (lower case ę)

 1. The letter E with an ogonek.

Ę - Low German

Pronunciation

 • (initially) IPA: /ɛə/, /æə/
 • (later) IPA: /ɛː/, /æː/

Letter

Ę (lowercase ę)

 1. The letter E with an ogonek.

Letter

Ę (lowercase ę)

 1. The letter E with a hook:
  • Ę = /ɛ̃˨/
  • Ę́ = /ɛ̃˥/
  • ĘĘ = /ɛ̃ː˨˨/
  • Ę́Ę = /ɛ̃ː˥˨/
  • ĘĘ́ = /ɛ̃ː˨˥/
  • Ę́Ę́ = /ɛ̃ː˥˥/

Ę - Polish

Pronunciation

 • IPA: /ɛ̃/ [ɛw̃]
 • IPA: /ɛn/ (before d, t)
 • IPA: /ɛm/ (before p, b)
 • IPA: /ɛ/ (end of a word, also before l, ł)
 • IPA: /ɛɲ/ [ɛj̃] (before ć, dź, ś, ź, ci, dzi, si, zi)
 • IPA: /ɛŋ/ (before k, g)

Letter

Ę (upper case, lower case ę)

 1. The eighth letter of the Polish alphabet, called ę and written in the Latin script.
Meaning and Definition of Ę
© 2022 WordCodex