ù

ù - Translingual

Letter

ù (upper case Ù)

  1. The letter u with a grave accent.

ù - Vietnamese

Pronunciation

Verb

ù (, 𠶑)

  1. to have tinnitus

Adjective

ù (, 𠶑) (phonemic reduplicative ù ù)

  1. having tinnitus

Derived terms

Derived terms
  • ù lì
  • ù tai
  • ù ù cạc cạc

Adverb

ù

  1. (colloquial) swiftly; fast
Meaning and Definition of ù
© 2022 WordCodex